ĐỐI TÁC TIN CẬY

DỊCH VỤ UY TÍN

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

VỀ CHÚNG TÔI

 

Được thành lập ngày 04 tháng 01 năm 2021, công ty cổ phần Logisitics Quốc tế Tây Ninh với vốn điều lệ 550.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm trăm năm mươi tỷ đồng) là chủ đầu tư dự án: “TRUNG TÂM LOGISTICS, CẢNG CẠN ICD VÀ CẢNG TỔNG HỢP TÂY NINH”

Mang mục tiêu hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng, mạng lưới kết nối giao thông đồng bộ; giảm thời gian luân chuyển hàng hoá, chi phí logistics trong chuỗi cung ứng; nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, cũng như hoàn thiện chất lượng dịch vụ logistics; hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội cấp vùng.

Với tổng quy mô đầu tư dự án là 259,22 ha.

Xem thêm

LOGISTIC

Vận chuyển hàng hóa đường bộ

Xem thêm

KINH TẾ CỬA KHẨU

Bốc xếp hàng hóa, vận tải hàng hóa đường biển

Xem thêm

KHAI THÁC CẢNG SÔNG

Bốc xếp hàng hóa, vận tải hàng hóa đường sông

Xem thêm

KHAI THÁC CẢNG CẠN

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục hải quan, dịch vụ quản lý xuất nhập khẩu

Xem thêm

CHO THUÊ KHO BÃI

Bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bãi

Xem thêm

VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Kết nối 5 loại hình vận tải chính: bộ, sắt, thủy, hải, không

Xem thêm

LOGISTIC

KINH TẾ CỬA KHẨU

KHAI THÁC CẢNG SÔNG

KHAI THÁC CẢNG CẠN

CHO THUÊ KHO BÃI

VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

TIN TỨC MỚI